Home Bhakthi Asha Dashami Vrat

Asha Dashami Vrat

0
Asha Dashami Vrat
Asha Dashami

శ్రావణ శుక్ల దశమి

ఈ రోజు అభీష్ట సిద్ధికై   ఆశా దశమి ఇలా చేయడం వలన వంశం అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది. పిల్లలు ప్రయోజకులు అవుతారు.
ఉద్యోగం లేని వారు , సంతానం లేని వారు , ఉద్యోగం కోల్పయిన వారు , అప్పులపాలైన వారు , పిల్లలు సరిగ్గా చదవడం లేదనీ , చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారనీ బాధ పడేవారు , పెళ్లిళ్లు ఆలస్యం అవుతున్నవారు , ఆరోగ్యం బాగులేనివారు మీమీ కోరికలను ఈశ్వరుడికి చెప్పుకోండి తప్పకుండా మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి.
శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే దశమి తిథి అత్యంత ఫలప్రదమైనది. దీనిని ఆశాదశమి లేదా కామికాదశమి అంటారు. ఈ రోజున పరమేశ్వరునికి చందనోదకంతో ( చందనం కలిపిన నీళ్ళుతో ) అభిషేకం చేస్తే ఆశలు ఈడేరుతాయి అని శాస్త్ర వచనం.

ఆశ అంటే ఏమిటి ? 

కోరికలనే ఆశలు అంటాము. మరి ఆ కోరిక ఎలాంటిదై ఉండాలి ? ధర్మబద్దమైన కోరిక అయి ఉండాలి. అతిగా ఆశించడమూ అత్యాశ , కొరకూడని దానిని ఆశించడమూ దురాశ అవుతాయి.
నిజానికి మనము ఈశ్వరుడ్ని ఏదీ కోరవలసిన అవసరం ఉండదు , మనకు ఏమి కావాలో ఆయనకు తెలియదా ఆలోచించండి కానీ మనకు దుఃఖం కలిగినప్పుడు తల్లితో చెప్పుకుంటే మనసు తేలిక పడుతుంది , అలానే ఏదైనా కోరిక కలిగినప్పుడు అది తండ్రికి చెబితే ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది.
జగతః పతరౌ వందే పార్వతీపరమేశ్వరౌ అన్నారు అంటే ఈ జగత్తుకే తల్లి తండ్రులు పార్వతీ పరమేశ్వరులు , వారి దగ్గరే మన కష్టాలు , కోరికలు చెప్పుకుంటాం.
అవి తీర్చగల శక్తిసామర్ధ్యాలు ఉన్నవి వారికే కదా. కానీ వారు అవి ప్రసాదించే ముందు అవి మనకు యోగ్యమైనవేనా , అవి పొందేందుకు మనం ఇది వరకు పుణ్య కర్మలు చేసుకున్నామా అని చూసే ప్రసాదిస్తారు , పిండి కొద్దీ రొట్టె అన్నారు కదా.
భగవంతుడిని ఎప్పుడూ ధర్మబద్దమైన కోరికలనే కోరాలి అంతే కానీ మరొకరికి హాని చేయమనీ , వినాశనం చేకూర్చమనీ కోరకూడదు.
Asha Dashami
Asha Dashami

కోరిక ఎలా నెరవేరుతుంది ? 

కర్మ చేయకుండా ఏదీ జరుగదు. పుణ్యకర్మలు చేసినప్పుడు వాటి ఫలితంగా ధర్మబద్దమైన కోరికలను నెరవేరుస్తుంటాడు ఈశ్వరుడు.
ఆశా దశమి గురించి చెప్పకుండా ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా దేనికి అనుకుంటున్నారా … అక్కడికే వస్తున్నాను , ఒక కర్మ చేయడానికి మానసిక , వాచిక , కాయక కర్మలు చేయాలి. మానసికంగా ఈశ్వరుడ్ని మనసులో సుస్థిరంగా నిలుపుకుని ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసల్లో ఆయనను స్మరిస్తూ ఉండాలి.
వాచికంగా అంటే నోటి నుండీ వెలువడే మాటలు ఆయనను కీర్తించడానికి , ఆయనకు ప్రీతి కలిగించే మాటలే మాట్లాడుతూ ఉండాలి.
ఇక కాయక అంటే దేహంతో చేయగల్గిన పనులన్నీ ఆయనని పూజించడం కోసం , ఆయనకు ప్రీతికరమైనవి చేయడం కోసమే చేస్తుండాలి.
నిరంతరం ఇలా చేయడం మనకు చెప్పినంత సులభం కాదు నిజమే కానీ ప్రత్యేక పర్వదినాలలో అయినా ఇలా చేయగలిగితే అది అద్భుత ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది.

ఈ రోజు ఇలా చేయండి

సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేవండి. అందరూ స్నానాదులు చేసుకుని శుచి అయ్యాక ఒక సాన రాయి , చేనదనపు చెక్కను తీసుకుని , పిల్లా పెద్దలందరూ తమ శక్తి మేరకు చందనం అరగదీయండి.
అలా వచ్చిన చందనాన్ని నీటిలో కలిపి , ఆ నీటితో శివ లింగానికి అభిషేకం చేయండి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో శివ లింగము లేకపోతే మీకు దగ్గరలోని శివాలయంలో ఆ చెందనాన్ని అర్చక స్వాములకు ఇచ్చి అభిషేకం చేయమని చెప్పండి.
గుడిలో అభిషేకం చేసే సమయం ముందు రోజు సాయంత్రమే తెలుసుకుని , అభిషేకం చేయడానికి ముందే మీరు తీసిన చందనం అందేలా చూసుకోండి. శివుని అనుగ్రహం విశేషంగా కలుగుతుంది. తప్పకుండా మీ ధర్మబద్దమైన కోరికలు నెరవేరుస్తాడు.
ఇది ఎంత సులభమైనదో ఆలోచించండి , చిన్న కార్యంతో గొప్ప ఫలితం పొందవచ్చు , కనుక వీలైన వారందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి. ఈరోజే చందనపు సాన , చందనపు చెక్క తెచ్చి సిద్ధంగా పెట్టుకోండి.
ఇలా చేయడం వలన వంశం అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది. పిల్లలు ప్రయోజకులు అవుతారు. ఉద్యోగం లేని వారు , సంతానం లేని వారు , ఉద్యోగం కోల్పయిన వారు , అప్పులపాలైన వారు , పిల్లలు సరిగ్గా చదవడం లేదనీ , చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారనీ బాధ పడేవారు , పెళ్లిళ్లు ఆలస్యం అవుతున్నవారు , ఆరోగ్యం బాగులేనివారు మీమీ కోరికలను ఈశ్వరుడికి చెప్పుకుని స్వయంగా చందనం అరగదీసి అభిషేకం చేయండి లేదా అభిషేకం కోసం ఆలయంలో ఇవ్వండి.
ఎవరికి వారే తమ స్వహస్తాలతో చేయాలి. మంచం పట్టిన వారు , ఆరోగ్యం సహకరించక చందనం తీయలేని వారు మాత్రం కనీసం ఆ చందనం తాకి భక్తితో ఆలయంలో అందేలా చూస్కోండి. అందరు ఈ అవకశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి.
మరొక ముఖ్య గమనిక    చందనం బిళ్ళలు బయటవి కొని నీటిలో కలిపి అభిషేకం చేయకూడదు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: