Chandra Grahan November 2021 :

0
205
Chandra Grahan November 2021
Chandra Grahan November 2021

Chandra Grahan November 2021 – 580 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి అపూర్వ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది, గ్రహణం ఏ సమయం నుండి మొదలవుతుందో కూడా మీకు తెలుసు. చంద్రగ్రహణం నవంబర్ 2021: చంద్రగ్రహణం (చంద్రగ్రహణం 2021) 19 నవంబర్ 2021న జరగబోతోంది. 580 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ చంద్రగ్రహణం ఈసారి చాలా ప్రత్యేకం.

చంద్రగ్రహణం-సూర్యగ్రహణం చాలా ముఖ్యమైన ఖగోళ సంఘటనలు మరియు జ్యోతిషశాస్త్రం యొక్క కోణం నుండి కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి.

ఈ సంవత్సరం చివరి చంద్రగ్రహణం (సంవత్సరం 2021 చివరి చంద్రగ్రహణం) నవంబర్ 19, 2021 శుక్రవారం నాడు. ఈ ఏడాదిలో వచ్చే ఈ మూడో గ్రహణం, రెండో చంద్రగ్రహణం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నాయి.

అలాగే, ఈ చంద్రగ్రహణం జరిగిన సరిగ్గా 15 రోజుల తర్వాత, డిసెంబర్ 4, 2021న సూర్యగ్రహణం కూడా సంభవించబోతోంది.

Chandra Grahan November 2021
Chandra Grahan November 2021

580 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడనున్న ఈ చంద్రగ్రహణం ప్రత్యేకం

నవంబర్ 19 చంద్రగ్రహణం చాలా ప్రత్యేకమైనదని మీకు తెలియజేద్దాం, ఎందుకంటే అలాంటి చంద్రగ్రహణం 580 సంవత్సరాల తర్వాత సంభవించబోతోంది.

ఈ చంద్రగ్రహణం గత 580 సంవత్సరాలలో సుదీర్ఘమైన పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అని మీకు తెలియజేద్దాం. ఈ చంద్రగ్రహణం దాదాపు మూడున్నర గంటల సమయం పట్టనుంది.

ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో మధ్యాహ్నం 12:48 నుండి 04:17 నిమిషాల వరకు సంభవిస్తుంది.

మార్గం ద్వారా, ఈ పాక్షిక చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో అస్సాం మరియు అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది.

ఇంతకు ముందు 1440లో ఇంత సుదీర్ఘ పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఏర్పడగా, 19 నవంబర్ 2021 తర్వాత, ఇప్పుడు అంత సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణం ఫిబ్రవరి 8, 2669న ఏర్పడనుంది.

అంటే 648 ఏళ్ల తర్వాత అలాంటి గ్రహణం ఏర్పడనుంది. చంద్రగ్రహణం యొక్క వ్యవధి ఎక్కువైన తర్వాత, ప్రజలు ఈ అద్భుతమైన ఖగోళ దృగ్విషయాన్ని చాలా కాలం పాటు అనుభవించగలుగుతారు.

చంద్రగ్రహణం ఎందుకు ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది?

భూమికి చంద్రుడు ఎక్కువ దూరం ఉండటం వల్ల నవంబర్ 19న చంద్రగ్రహణం ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

భూమి మరియు చంద్రుని మధ్య దూరం తక్కువగా ఉంటే, చంద్రగ్రహణం యొక్క వ్యవధి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.

ఆ తర్వాత వచ్చే ఏడాది చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది

2021 నవంబర్ 19న జరగనున్న ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం తర్వాత, తదుపరి చంద్రగ్రహణం 2022లో నవంబర్ 8న ఏర్పడనుంది.

అంటే, ఈ చంద్రగ్రహణం తర్వాత, ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అలాంటి ఖగోళ సంఘటనను మళ్లీ చూడాలంటే 1 సంవత్సరం వేచి ఉండాల్సిందే.

ఈ సంవత్సరం మొత్తం 4 గ్రహణాలు ఉన్నాయని, వాటిలో రెండు సూర్య గ్రహణాలు మరియు రెండు చంద్ర గ్రహణాలు అని మీకు తెలియజేద్దాం. ఇందులో రెండు గ్రహణాలు సంభవించాయి.

అదే సమయంలో, సంవత్సరంలో చివరి చంద్రగ్రహణం నవంబర్ 19 న జరగబోతోంది మరియు చివరి సూర్యగ్రహణం డిసెంబర్ 4 న జరగబోతోంది.

check World Rabies Day 2021 :

Leave a Reply