Happy Durga Ashtami 2021 :

0
117
HaHappy Durga Ashtami 2021
Happy Durga Ashtami 2021

Happy Durga Ashtami 2021 – దుర్గా అష్టమి పండుగలో ముఖ్యమైన రోజులలో ఒకటి. దీన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, మీ దగ్గరి మరియు ప్రియమైన వారికి సందేశాలు పంపడం ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

అష్టమి అనేది దుర్గా పూజ లేదా శారదీయ నవరాత్రుల పవిత్రమైన ఎనిమిదవ రోజు.

దీనిని మహా అష్టమి అని కూడా అంటారు. ఈ సంవత్సరం, అష్టమి అక్టోబర్ 13 న వస్తుంది.

మహా అష్టమి కూడా కుమారి పూజకు సంబంధించిన రోజు, ఇందులో 10 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలను పూజించారు.

ఈ రోజున మహాస్నాన్ అనే ఆచారం కూడా అనుసరించబడుతుంది. దుర్గా అష్టమి పండుగలో ముఖ్యమైన రోజులలో ఒకటి.

దీన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, మీ దగ్గరి మరియు ప్రియమైన వారికి సందేశాలు పంపడం ద్వారా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

Happy Durga Ashtami 2021
Happy Durga Ashtami 2021

ఈ రోజు శుభాకాంక్షల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

– ఈ దుర్గా పూజ మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి సంతోషాన్ని మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది.

– మహా అష్టమి నాడు పండుగ స్ఫూర్తిని ఆనందం, శాంతి మరియు సంతృప్తితో స్వీకరించండి.

– మహా అష్టమి నాడు, దుర్గాదేవి మిమ్మల్ని అన్ని చెడుల నుండి కాపాడుతుంది.

– మా దుర్గా మిమ్మల్ని మరియు మీ ప్రియమైన వారిని సంతోషం మరియు విజయంతో ఆశీర్వదించండి. 2021 మహా అష్టమి శుభాకాంక్షలు.

ఈ దుర్గా అష్టమి నాడు మనమందరం చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయాన్ని జరుపుకుందాం.

– ఈ పండుగ సీజన్ అన్ని రకాల చెడులపై మీ విజయాన్ని సూచిస్తుంది. దుర్గా అష్టమి శుభాకాంక్షలు.

– దుర్గామాత మీపై మరియు మీ ప్రియమైనవారిపై ఆమె ఆశీర్వాదాలను కురిపించి, మీకు శ్రేయస్సును తెస్తుంది.

– ఈ పండుగ సీజన్, మీ జీవితాన్ని సంతోషం, అదృష్టం, విజయం మరియు ప్రేమతో నింపండి. మహా అష్టమి నాడు అందరూ మంచిని చాటుదాం.

– ఈ దుర్గా పూజ మీ ఇంటి గుమ్మానికి కాంతి మరియు ప్రేమను తెస్తుంది.

Leave a Reply