Home Poetry Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

0
Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం

Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

శ్రీగల భాగ్యశాలిఁగడుఁజేరఁగవత్తురు తారుదారె దూ
రాగమన ప్రయాసమున కాదట నోర్చియునైన నిల్వను
ద్యోగముచేసి; రత్ననిలయుండని కాదె సమస్త వాహినుల్
సాగరు జేరుటెల్ల ముని సన్నుత మద్గురుమూర్తి భాస్కరా!

తాత్పర్యం: మునులచే స్తుతింపబడిన సర్వజనులకు గురుమూర్తియగు ఓ భాస్కరా! జనులు భాగ్యవంతుల వద్దకు చాలా దూరము. శ్రమయని గుర్తించక ఓర్పుతో నివశించుటకు, తమంతట తామే, ప్రేమతో పయనమై వస్తారు. ఎట్లనగా రత్నములకు నిధియగు సముద్రుని వద్దకు సాగరములన్నియును ప్రకృతి సిద్ధముగాచేరును గదా! అలాగే సమ్పదలున్నవాని వద్దకు జనులు ఆహ్వానము లేకుండానే వస్తారని భావం.

Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

అంగన నమ్మరాదు తనయంకెకురాని మహాబలాడ్యువే
భంగుల మాయలొడ్డి చెఱపందల పెట్టు, వివేకియైన సా
రంగధరుం బదంబుఁగరంబులు గోయఁగజేసెఁదొల్లిచి
త్రాంగియనేకముల్ నుడవరాని కుయుక్తులు పన్ని భాస్కరా!

తాత్పర్యం: భాస్కరా!స్త్రీ వ్యామోహముచే పురుషుని కోరగా అతడు నిరాకరించినచో వానికి అనేక నిందారోపణములు చేసి, రాజులచే కఠిన శిక్ష విధించు వరకు తన పన్నాగము వదలదు. పూర్వము చిత్రాంగియను స్త్రీ సారంగధరుని ప్రేమించగా, అతడు నిరాకరణ తెలుపగా రాజు వద్దకు వెళ్ళి అనేక ఫిర్యాదులు చేసి అతని కాళ్ళు, చేతులు నరికించినది కదా! అందుకే అలాంటి స్త్రీలను నమ్మరాదు. బలవంతుడైననూ బాధలకు గురియగును.

check Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

Leave a Reply

%d bloggers like this: