Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

0
114
Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం

Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

అక్కఱపాటు వచ్చు సమయంబునఁజుట్టములొక్కరొక్కరి
న్మక్కువనుద్దరించుటలు మైత్రికిఁజూడగ యుక్తమేసుమీ
యొక్కట నీటిలో మెరక నోడల బండ్లను బండ్లనోడలన్
దక్కక వచ్చుచుండుట నిదానముగాదె తలంప భాస్కరా!

తాత్పర్యం: భాస్కరా! మానవులు ఇచ్చిపుచ్చుకొనుట సహజము. అలాగే అవసరమున్న వేళయందు బంధువులు ఒకరినోకరు ప్రేమతో, కష్టముతో నుండిన వేళలయందు ఉద్ధరించుటకు ప్రయత్నములు చేయుట స్నేహమునకు భావం. ఎలాగనగా, నీటిలో పడవల మీద బండ్లు తీలుకొని వెళ్లునట్లు.భూమి మీద బండ్ల మీద పడవలను తీసుకువెళ్ళునట్లు. అలాగే తగిన అవసరము వచ్చిన వేళ ఒకరినొకరు అన్యోన్యతలు పాటించాలని సారాంశము.

Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

అతిగుణహీనలోభికిఁబదార్థము గల్గిన లేకయుండినన్
మితముగఁగాని కల్మిగల మీఁదటనైన భుజింప డింపుగా
సతమని నమ్ము దేహమును సంపద, నేఱులునిండిపాఱినన్
గతుకగఁజూచుఁగుక్కదన కట్టడ మీఱక యెందు భాస్కరా!

తాత్పర్యం: భాస్కరా! సద్గుణములు లేని లోభి వానికి సంపద కల్గిననూ, లేకపోయిననూ మితముగా భుజించను. సంపద కల్గిన మీదట కూడా లేని వానివలె భుజించును. ఎందుకనగా శరీరము, భాగ్యము, శాశ్వతమని నమ్మి జీవనము గడుపును. ఎట్లనగా నదులు సంపూర్తి జలముతో ప్రవహించుచూ గడుపును. ఎలాగనగా నదులు సంపూర్తి జలముతో ప్రవహించుచున్ననూ, కుక్క తన అలవాటు చొప్పున నాలుకతో నీటిని త్రాగును కదా!

check Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

Leave a Reply