Home Bhakthi Vaalmiki Ramayanam – 68

Vaalmiki Ramayanam – 68

0
Vaalmiki Ramayanam – 68
Vaalmiki Ramayanam -76
Vaalmiki Ramayanam – 68 – రామాయణం – 68 – సుషేణుడు ” పూర్వకాలంలో దేవతలకి రాక్షసులకి గొప్ప యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో రాక్షసులు దేవతలని విశేషమైన అస్త్రములతో బాధించారు.
ఎందరో దేవతలు ప్రాణాలు విడిచిపెడుతుంటే శరీరాలు దెబ్బతింటుంటే దేవగురువైన బృహస్పతి విశల్యకరణి, సంజీవకరణి, సంధానకరణి అనే ఓషధులు కలిగిన మొక్కలరసం పిండి వాసన చూపిస్తే ఆ దేవతలందరూ మళ్ళీ జీవించారు.
ప్రస్తుతం అవి పాల సముద్రములో ఉండే రెండు పర్వత శిఖరముల మీద ఉన్నాయి. మనదగ్గర ఉన్న వానర సైన్యంలో హనుమ, సంపాతి, ఋషభుడు, నీలుడు మొదలగు వారు మాత్రమే వెళ్ళి ఆ ఓషధులని గుర్తుపట్టగలరు. వాటిని తీసుకొచ్చి రాముడికి, లక్ష్మణుడికి వాసన చూపిస్తే వారు జీవించే అవకాశము ఉంటుంది ” అన్నాడు.
సుషేణుడు చెప్పిన ప్రకారం వెళదామని వారు అనుకుంటుండగా అక్కడ ఒక గొప్ప నాదం వినపడింది. ఎక్కడిదీ ఈ ధ్వని అని అందరూ ఆ సముద్రం వైపున చూడగా, బ్రహ్మాండమైన కాంతితో, రెక్కలు అల్లారుస్తూ ఒక మహా స్వరూపము వస్తున్నది.
అది వస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క కాంతి చేత, వేగం చేత సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న కొన్ని వేల వృక్షములు నేల పడిపోయాయి. కాంతివంతమైన స్వరూపముతో గరుత్మంతుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డాడు.
ఆయనని చూడగానే ఆశ్చర్యపోయి నమస్కారము చేసారు. అప్పటివరకూ రామలక్ష్మణులని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్న నాగములు గరుత్మంతుడు వచ్చి వాలగానే వాళ్ళని విడిచిపెట్టేసి పారిపోయాయి.
నాగములు విడిచిపెట్టగానే రామలక్ష్మణులు స్వస్థత పొంది పైకి లేచారు. గరుత్మంతుడు వాళ్ళిద్దరిని దగ్గరికి తీసుకొని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకొని వాళ్ళిద్దరి ముఖాలని తన చేతులతో తడిమాడు. Vaalmiki Ramayanam – 68
గరుత్మంతుడు అలా కౌగలించుకోగానే ఇంతకముందు రాముడికి ఎంత బలం, ఎటువంటి పరాక్రమము, ఎటువంటి బుద్ధి, ఎటువంటి తేజస్సు ఉండేదో వాటికి రెండింతలు పొందాడు.వాళ్ళ ఒంటి మీద ఉన్న గాయములన్నీ మానిపోయాయి.
గరుత్మంతుడు” రామా ! ఇకమీద నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు. కద్రువ యొక్క సంతానమైన భయంకరమైన కోరలున్న పాములని తన మాయ చేత ఇంద్రజిత్ బాణములుగా మార్చుకున్నాడు.
ఈ నాగపాశం నుండి దేవేంద్రుడు కూడా విడిపించుకోలేడు. యక్ష, గంధర్వ, కిన్నెరులు అందరూ కలిసి ఇక్కడికి వచ్చినా ఈ నాగపాశములను విడదీయలేరు. ఇది కేవలం నన్ను చూసి మాత్రమే విడివడుతుంది ” అన్నాడు. రాముడు ” మీరు ఎవరు? ” అని అడిగాడు.
రామా ! ” నేను గరుత్మంతుడిని నేను ఎందుకు వచ్చాను అని ఇప్పుడు అడగవద్దు. నీకు నాకు ఒక గొప్ప స్నేహం ఉన్నది. నీకు నాకు ఉన్న అనుబంధము ఏమిటో యుద్ధం అయ్యాక చెబుతాను.
ఇప్పుడు చెప్పడము కుదరదు. నువ్వు నన్ను అడగనూ కూడదు. కొద్దికాలంలోనే ఈ లంకలో వృద్ధులు, బాలురు తప్ప ఓపికున్న రాక్షసుడు ఎవ్వడూ ఉండకుండా నువ్వు కొట్టేసి సీతమ్మని పొందుతావు.
మరి నేను బయలుదేరడానికి నాకు అనుమతిని కటాక్షించు ” అన్నాడు. రాముడు ” చాలా సంతోషం. మీరు వెళ్ళండి ” అన్నాడు.
గరుత్మంతుడు ఎలా వచ్చాడో అలా తన బంగారు రెక్కలను ఊపుకుంటూ సముద్రం మీద నుంచి వెళ్ళిపోయాడు.
రెట్టింపు ఉత్సాహముతో, బలంతో ఉన్న రామలక్ష్మణులని చూడగానే అక్కడున్న వానరులందరూ ఆనందముతో భేరీలు మ్రోగించారు. కుప్పిగంతులు వేశారు. పాటలు పాడారు. పెద్ద పెద్ద కేకలు వేశారు.
లోపల సంతోషముగా కూర్చుని ఉన్న రావణుడికి ఈ కేకలు వినపడి ” ఏమి జరిగిందో చూడండి ” అన్నాడు. అక్కడున్న రాక్షసులు ప్రాసాదము మీదకి ఎక్కి చూసేసరికి రెండు ఏనుగులు స్నానం చేసి వచ్చి నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అలా రామ లక్ష్మణులిద్దరు నిలబడి ఉన్నారు.
వాళ్ళు వెంటనే చూసిన విషయాన్ని రావణుడికి చెప్పారు. ఆ మాటలు విన్న రావణుడు మొదట ఆశ్చర్యాన్ని పొంది తరువాత ఆగ్రహముతో ఊగిపోయాడు.
రావణుడు ధూమ్రాక్షుడు అనే రాక్షసుడిని పిలిచి ” నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి రాముడిని, లక్ష్మణుడిని, సుగ్రీవుడిని సంహరించి తిరిగిరా ! నీకన్నా బంధువు నాకు లేడు. నువ్వు అపారమైన శౌర్యం ఉన్నవాడివి. నీకు కావలసినంత సైన్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళు ” అన్నాడు.’
ధూమ్రాక్షుడు పశ్చిమ ద్వారంగుండా బయటకి వెళ్ళాడు. ఆయన అలా బయటకి వెళ్ళగానే ఆకాశము నుండి ఒక మేఘం వచ్చి రక్తాన్ని వర్షించింది. ఆకాశములో తిరుగుతున్న ఒక గ్రద్ద వాడి రథం మీద వాలింది. Vaalmiki Ramayanam – 68
రక్తంతో తడిసిపోయిన ఒక తెల్లటి మొండెం సూర్యమండలంలో నుంచి వాడి రథం ముందు పడింది. ఇన్ని అపశకునములు కనపడినా ఆ ధూమ్రాక్షుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు.
ధూమ్రాక్షుడు తన యొక్క బాణములతో వానరులని కొట్టి వాళ్ళ శరీరాలని చీల్చేస్తున్నాడు. హనుమంతుడు ఒక పెద్ద శిలని పెకలించి పరుగు పరుగున వచ్చి దానిని ధూమ్రాక్షుడి మీదకి విసిరాడు.
హనుమ వేసిన శిలని గమనించిన ధూమ్రాక్షుడు ఆ రథం నుంచి బయటకి దూకేశాడు. ఆ రథం తుత్తునియలు అయిపోయింది. ధూమ్రాక్షుడు కొన్ని బాణములతో హనుమంతుడిని కొట్టాడు. హనుమంతుడు ఒక పర్వత శిఖరాన్ని పీకి ఆ ధూమ్రాక్షుడి మీద వేస్తే నజ్జునజ్జయిపోయి ఆ ధూమ్రాక్షుడు మరణించాడు.
Vaalmiki Ramayanam - 68
Vaalmiki Ramayanam – 68
రావణుడు వజ్రదంష్ట్రుడు అనే రాక్షసుడిని యుద్ధానికి పంపాడు. అప్పుడాయన సైన్యంతో కలిసి దక్షిణ ద్వారంగుండా బయటకి వచ్చాడు. ఆ వజ్రదంష్ట్రుడు బయటకి రాగానే అరణ్యంలో ఉన్న నక్కలు అరిచాయి. అన్ని మృగములు ఏడిచాయి. ఆ వజ్రదంష్ట్రుడు ఒకేసారి 7-8 బాణములని ప్రయోగించేవాడు.
అన్ని వైపులకి బాణములని ప్రయోగము చేసి వానరములని కొట్టాడు. ఇక వీడిని ఉపేక్షించకూడదని అంగదుడు భావించి ఒక పెద్ద వృక్షాన్ని పట్టుకొచ్చి వజ్రదంష్ట్రుడిని కొట్టబోయాడు.
ఆ వృక్షాన్ని తన బాణముల చేత వజ్రదంష్ట్రుడు నరికేశాడు. అంగదుడు ఒక పెద్ద పర్వతాన్ని పట్టుకొచ్చి దానిని విసిరేశాడు. ఆ దెబ్బకి వజ్రదంష్ట్రుడి రథం ముక్కలయిపోయింది. అంగదుడు ఒక పర్వత శిఖరమును పట్టుకొచ్చి విసిరేసరికి దాని కిందపడి వజ్రదంష్ట్రుడు మరణించాడు.
ఈసారి రావణుడు అకంపనుడు అనే రాక్షసుడిని పంపాడు. ఆ అకంపనుడు యుద్ధానికి వస్తుండగా ఆయన ఎడమ కన్ను అదిరింది. అకారణంగా వాడి కంఠం బొంగురుపోయింది.
పక్షులు, మృగములు ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ దీనముగా ఏడుస్తున్నాయి. ఎత్తుపల్లాలు లేని మార్గములో వెళుతున్న గుర్రాలు తొట్రుపడి మోకాళ్ళ మీద కిందపడి పైకి లేచాయి.
ఈ అకంపనుడు కూడా పశ్చిమ ద్వారంగుండానే బయటకి వెళ్ళాడు. ఆయన కొంతసేపు భయంకరమైన యుద్ధం చేసి వానరాలని కొట్టాడు.
హనుమంతుడు ఆయన మీదకి ఒక పర్వతాన్ని విసరగా దానిని ముక్కలు చేశాడు. హనుమంతుడు వేసిన ఒక పెద్ద చెట్టుని 14 బాణములతో కొట్టి బద్దలుచేశాడు. Vaalmiki Ramayanam – 68
ఆ హనుమంతుడు ఇంకొక పెద్ద చెట్టుని పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ దారిలో ఉన్న రాక్షసులని కొట్టుకుంటూ ఏనుగుల్ని ఎడమ చేతితో విసిరేస్తూ మహా రౌద్రరూపంతో ఆ చెట్టును పట్టుకెళ్ళి అకంపనుడిని కొట్టాడు. ఆ దెబ్బకి వాడు పచ్చడై చనిపోయాడు.
రావణుడు తన సర్వసైన్యాధికారి అయిన ప్రహస్తుడిని పిలిచి ” ప్రహస్థా ! యుద్ధం చాలా తీవ్రముగా ఉన్నది. నేను వెళ్ళాలి, కుంభకర్ణుడు వెళ్ళాలి, నికుంబుడు వెళ్ళాలి లేకపోతే తత్తుల్యమైన పరాక్రమము ఉన్న నువ్వు వెళ్ళాలి.
వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రావడము లేదు. ఇప్పుడు కాని నువ్వు వెళితే యుద్ధం చేద్దాము. మనం యుద్ధం చెయ్యలేము అని నువ్వు అంటే యుద్ధం ఆపేద్దాము ” అన్నాడు.
ప్రహస్తుడు ” మీరు ఈ మాట ఇంతకముందు ఒకసారి సభలో అడిగారు. అప్పుడు కొంతమంది ‘ సీతమ్మని ఇచ్చెయ్యండి ‘ అన్నారు. మీరు అప్పుడే ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపడమేమిటి? యజ్ఞంలో వేసిన దర్భలా వెళ్ళి పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నన్ను వెళ్ళమనా మీ ఉద్దేశ్యము ” అన్నాడు.
రావణుడు ” ప్రహస్త! నీ కంఠం గట్టిది నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళి గట్టిగా అరువు. వానరులకి యుద్ధం చెయ్యడము రాదు. వాళ్ళు చపలబుద్ధులు. నువ్వు గట్టిగా అరిస్తే అన్ని వానరములు పారిపోతాయి. యుద్ధ భూమిలో ఒక్క రామలక్ష్మణులు తప్ప ఎవరూ ఉండరు. నువ్వు వాళ్ళని సునాయాసముగా కొట్టేయ్యచ్చు ” అన్నాడు.
ప్రహస్తుడు రావణుడికి ప్రదక్షిణ చేసి, రథానికి ప్రదక్షిణ చేసి కొన్ని లక్షల సైన్యంతో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. ఈయనకి కూడా అనేకమైన అపశకునాలు కనపడ్డాయి. ఈయన కూడా మిగతా వాళ్ళలాగానే వాటిని లెక్కచెయ్యకుండా తూర్పు ద్వారమునుంచి ముందుకెళ్ళాడు.
ప్రహస్తుడికి నీలుడికి యుద్ధం జరిగింది. ప్రహస్తుడు చాలా గొప్ప యుద్ధం చేసి ఎందరో వానరములని చంపాడు. ప్రహస్తుడు నీలుడి మీద బాణములని ప్రయోగిస్తే ఆబోతు మీద వర్షం పడితే అది ఎంత సంతోషముగా ఉంటుందో నీలుడు కూడా ఆ బాణములు పడుతుంటే అంత సంతోషముగా ఉన్నాడు.
నీలుడు ఒక చెట్టుని పెకలించి ప్రహస్తుడి రథాన్ని కొడితే రథం పడిపోయింది. తరువాత ఆయన ఒక పెద్ద సాల వృక్షంతో ప్రహస్తుడి గుఱ్ఱములను కొట్టాడు. ఒక శిలని తీసుకొచ్చి ప్రహస్తుడి మీద పడేశాడు.  దాంతో ఆ ప్రహస్తుడు కూడా మరణించాడు.
ప్రహస్తుడు మరణించాడన్న వార్త విన్న రావణుడు ఉద్విగ్నతని పొంది తన సైన్యం అంతటినీ పిలిచి ” ఇప్పుడు నేనే యుద్ధానికి వెళుతున్నాను. నేను బయటకి వెళ్ళాక వానరములు లోపలికి రావచ్చు. Vaalmiki Ramayanam – 68
మీరందరూ జాగ్రత్త వహించి కోట శిఖరముల మీద నిలబడండి ” అని చెప్పి రథం ఎక్కి సైన్యాన్ని తీసుకొని యుద్దానికి వెళ్ళాడు.
రాముడంతటివాడు కూడా యుద్ధ భూమిలోకి వస్తున్న రావణుడిని చూసి ‘ మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుడిని చూస్తే స్పష్టంగా కనపడకుండా ఆయన తేజస్సు చేత కళ్ళు అదిరినట్టు ఈయనని చూస్తే కూడా కళ్ళు అదురుతున్నాయి. ఎవరీ వస్తున్నవాడు ‘ అని ఆశ్చర్యపోయి వస్తున్నవాడు ఎవరని విభీషణుడిని అడిగాడు.
విభీషణుడు ” రామా ! ఆ ఏనుగు మీద వస్తున్నవాడు అకంపనుడు(ఇందాక చనిపోయినవాడు కూడా అకంపనుడే. వీడు ఇంకొక అకంపనుడు)వాడిది సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు. వాడిని కనీసం పర్వత శిఖరములతో కొట్టాలి. లేకపోతే వాడికి ఇష్టం ఉండదు. ఆయన పక్కన రథంలో వస్తున్నవాడు ఇంద్రజిత్.
వాడి రథం యజ్ఞాగ్నిలో నుంచి బయటకి వస్తుంది. సింహములు పూన్చిన రథం మీద వస్తాడు. ఈ పక్కన మహేంద్ర పర్వతం, వింధ్య పర్వతం ఎంత శరీరాలతో ఉంటాయో, ఎంత ధైర్యంతో ఉంటాయో, అంతటి ధైర్యము, శరీరము ఉన్న అతికాయుడు వస్తున్నాడు. పర్వత శిఖరం కదిలి వస్తున్నదా అన్నట్టుగా ఉన్న ఆ ఏనుగు మీద వస్తున్నవాడు మహోదరుడు.
అక్కడ ఒక గుర్రము ఎక్కి పాశము పట్టుకొని వస్తున్నవాడు పిశాచుడు. వాడు అరవీరభయంకరుడు. వృషభం ఎక్కి చేతిలో శూలం పట్టుకొని వస్తున్నవాడు త్రిశిరస్కుడు, వాడు మహా ఘోరమైన యుద్ధం చేస్తాడు.
తన ధ్వజానికి సర్పాన్ని గుర్తుగా పెట్టుకొని, ధనుస్సు పట్టుకొని వస్తున్నవాడు కుంభుడు. పర్వతాలని గులకరాళ్ళగా విసరగల బాహుపరాక్రమము కలిగినవాడు ఆ పక్కన వస్తున్నాడు. వాడి పేరు నరాంతకుడు. భోజనము చెయ్యడం అందరికీ ఎంత సంతోషమో యుద్ధం చెయ్యడం అంత సంతోషంగా ఉండేవాడు నికుంభుడు.
అదుగో అక్కడ పది తలకాయలతో, ఇరవై చేతులతో, కిరీటాలు వేసుకొని, కుండలాలు తొడుక్కొని, బ్రహ్మాండమైన పర్వతంవంటి భీమకాయం కలిగినవాడు, మహేంద్రుడు, యముడు, దేవతలు మొదలైనవారిని యుద్ధరంగంలో పరుగులు తీయించినవాడు, అందరినీ శాసించగలిగినవాడు, ఎవడి పేరు చెబితే లోకాలు ఏడుస్తాయో అటువంటి రావణుడు ఆ ఏనుగు మీద వస్తున్నాడు.
రాముడు రావణుడిని చూసి ” ఏమి తేజస్సు! ఏమి కాంతి! ఏమి స్వరూపం! ఏమి పరాక్రమం! మిట్ట మధ్యాహ్న సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకూ నేను దేవతలలో కాని, యక్షులలో కాని, గంధర్వులలో కాని ఇంత తేజస్సు కలిగినవాడిని చూడలేదు. ఇన్నాళ్ళకి రావణుడిని చూసే అదృష్టం కలిగింది.
ఇక వీడు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడు. ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలని చూస్తున్నానో అటువంటివాడు ఇవ్వాళ యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చాడు ” అని సంతోషముగా ధనుస్సుని చేతితో పట్టుకొని టంకారం చేశాడు.
రావణుడిని చూడగానే సుగ్రీవుడు ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరాన్ని పెకలించి గబగబా వెళ్ళి రావణుడి మీద పడేశాడు. తన మీదకి వస్తున్న ఆ పర్వత శిఖరాన్ని రావణుడు అర్థచంద్రాకార బాణములతో తుత్తునియలు చేసి, బంగారు కొనలు కలిగిన బాణములతో సుగ్రీవుడి గుండెల్లో కొట్టాడు.
ఆ దెబ్బకి భూమిలో నుంచి జలం పైకొచ్చినట్టు సుగ్రీవుడి గుండెల్లోనుంచి రక్తం పైకి వచ్చింది. అంతటి సుగ్రీవుడు కూడా గట్టిగా అరుస్తూ కిందపడి మూర్ఛపోయాడు.
గవాక్షుడు, గవయుడు, సుషేణుడు, ఋషభుడు, నలుడు మొదలైన వానర వీరులందరి మీద 4, 6, 8, 12 బాణములను ఏకకాలమునందు విడిచిపెట్టి వాళ్ళ మర్మస్థానముల మీద కొట్టాడు. వాళ్ళందరూ కింద పడిపోయారు.
వానర వీరులందరినీ రావణుడు కొట్టేస్తున్నాడని హనుమంతుడు గబగబా వచ్చి రావణుడి రథం ముందు నిలబడి కుడి చెయ్యి బిగించి ” రావణా! నీకు బ్రహ్మగారి వరములు ఉన్నాయని మిడిసిపడ్డావు. సీతమ్మని అపహరించావు. నా పిడికిలి గుద్దు చేత నీలోని జీవాత్మని పైకి పంపించేస్తాను రా ” అన్నాడు.
రావణుడు ” నువ్వంత మొనగాడివైతే అది చాలా గొప్ప విషయమే. నన్ను గుద్దు చూస్తాను ” అన్నాడు.
హనుమంతుడు తన పిడికిలిని బిగించి రావణుడి శిరస్సు మీద ఒక గుద్దు గుద్దాడు. ఆ దెబ్బకి రావణుడు స్పృహ తప్పినట్టయ్యి అటు ఇటూ తూలి ” ఆహా! ఏమి దెబ్బ కొట్టావు. చేస్తే నీలాంటి వాడితో యుద్ధం చెయ్యాలి ” అన్నాడు.
హనుమంతుడు ” ఛీ దురాత్ముడా ! ఇన్నాళ్ళకి నా పిడికిలి పోటు మీద నాకు అసహ్యము వేసింది. దీనితో గుద్దాక నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావు. ఎంత ఆశ్చర్యం! నేను ఇంక నిన్ను కొట్టను. నువ్వు నా వక్షస్థలం మీద గుద్దు. నా శక్తి ఏమిటో నువ్వు చూద్దువు కాని. అప్పుడు నేను నిన్ను మళ్ళీ తిరిగి గుద్దుతాను ” అన్నాడు. Vaalmiki Ramayanam – 68
రావణుడు తన కుడి చేతిని బిగించి హనుమ యొక్క వక్షస్థలం మీద ఒక గుద్దు గుద్దాడు. ఆ దెబ్బకి హనుమంతుడు గిరగిరా తిరిగి నెత్తురు కక్కుతూ నేల మీద పడిపోయాడు.
సర్వసైన్యాధికారి అయిన నీలుడు చీమ అంత రూపాన్ని పొంది రావణుడిని బాగా విసిగించాడు. రావణుడి బాణముల మధ్య నుండి తప్పించుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన కిరీటం మీదకి దూకి, అక్కడినుంచి కిందకి దూకి ఆయన చెవులు, బుగ్గలు కొరికాడు. తరువాత ఆయన అటు ఇటూ పాకుతూ నానా అల్లరి పెట్టాడు.
అప్పుడు రావణుడు అగ్నేయాస్త్రాన్ని నీలుడి మీదకి అభిమంత్రించి వదిలాడు. అప్పుడా అస్త్రం మంటలు కక్కుతూ నీలుడి మీద పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు నీలుడు అగ్ని యొక్క అంశకి జన్మించినవాడు కనుక ఆ మంటలని తట్టుకోగలిగాడు. స్పృహ కోల్పోయి నెత్తురు కక్కుతూ నేల మీద పడిపోయాడు.
రావణుడిని ఉపేక్షించకూడదని అనుకొని రాముడు ముందుకి వెళుతుండగా లక్ష్మణుడు రాముడి పాదాలు పట్టుకొని ” అన్నయ్యా ! నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ఇటువంటి వాడితో యుద్ధం చెయ్యడానికి నువ్వు వెళితే మేమంతా ఎందుకు? నేను వెళతాను. నన్ను ఆశీర్వదించు ” అన్నాడు.
రాముడు ” నాయనా! వచ్చినవాడు సామాన్యుడు కాదు. వాడు వేసిన బాణములని నిగ్రహిస్తూ నీ బాణములతో వాడి మర్మస్థానములయందు గురి చూసి కొడుతూ రావణుడిని నొప్పించు. లోపల మంత్రములని మననము చేసుకుంటూ వెళ్ళు ” అని చెప్పాడు.
” దుష్టాత్ముడవై మా వదినని అపహరించావు. ఇప్పుడు యుద్ధ భూమిలో కనపడ్డావు కనుక నువ్వు ఇక ఇంటికి వెళ్ళే సమస్య లేదు ” అని చెప్పి లక్ష్మణుడు రావణుడి మీద బాణములను ప్రయోగించాడు. లక్ష్మణుడు వేసిన బాణములను రావణుడు దారిలోనే సంహారం చేసి తాను కొన్ని బాణములను ప్రయోగించాడు.
రావణుడు వేసిన బాణములను లక్ష్మణుడు నిగ్రహించాడు. లక్ష్మణుడిని ఉపేక్షించకూడదని రావణుడు భావించి బ్రహ్మగారు ఇచ్చిన శక్తి(ఈ అస్త్రం ఎవరిమీదన్నా ప్రయోగిస్తే ఇంక వాళ్ళు మరణించవలసిందే) అనే భయంకరమైన ఆయుధాన్ని అభిమంత్రించి ఆయన మీద వేశాడు.
లక్ష్మణుడు దాని మీదకి వేసిన అనేకమైన బాణములను కూడా అది నిగ్రహించుకుంటూ వచ్చి ఆయన వక్షస్థలం మీద పడింది. అప్పుడు లక్ష్మణుడు ‘ నేను విష్ణు అంశ ‘ అని స్మరించాడు. అయినా ఆ బాణము యొక్క దెబ్బకి లక్ష్మణుడు స్పృహ కోల్పోయి నేల మీద పడిపోయాడు.
రావణుడు లక్ష్మణుడిని తన రథంలో లంకకి తీసుకు వెళదామని అనుకొని పరుగు పరుగున వచ్చి తన ఇరవై చేతులతో లక్ష్మణుడిని ఎత్తబోయాడు.
ఆ చేతులతో మేరు పర్వతాన్ని, మందర పర్వతాన్ని, హిమవత్ పర్వతాన్ని కదిపిన రావణుడు ఇవ్వాళ ఆ చేతులతో లక్ష్మణుడిని ఎత్తలేకపోయాడు( లక్ష్మణుడు పడిపోయేముందు ‘ నేను విష్ణు అంశని ‘ అని పడిపోయాడు కనుక రావణుడు ఎత్తలేకపోయాడు).
ఇంతలో హనుమంతుడు మూర్చనుండి తేరుకుని చూసేసరికి రావణుడు రథం దిగి లక్ష్మణుడిని పైకెత్తడానికి ప్రయత్నిస్తూ కనపడ్డాడు.
అప్పుడు హనుమంతుడికి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చి ‘ నీ దిక్కుమాలిన చేతులతో లక్ష్మణుడిని పట్టుకుని ఎత్తి తీసుకు పోదామనుకుంటున్నావా? ‘ అని పరుగు పరుగున వచ్చి తన కుడిచేతితో రావణుడి వక్షస్థలంలో ఒక పోటు పొడిచాడు. ఆ దెబ్బకి రావణుడి చెవుల నుండి, ముక్కు నుండి, కనుగుడ్ల పక్కనుండి కూడా రక్తం కారి, మోకాళ్ళ మీద కిందకి పడి, మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చి గబగబా తన రథంలోకి వెళ్ళి కూర్చుండిపోయాడు.
లక్ష్మణుడిని హనుమంతుడు పరమభక్తితో, రక్షించుకోవాలనే భావనతో ముట్టుకునేసరికి ఆయన దూదిపింజలా పైకి లేచాడు. లక్ష్మణుడిని తీసుకెళ్ళి రాముడికి అప్పగించారు.
వెంటనే లక్ష్మణుడు స్పృహ పొంది ” బ్రహ్మగారి శక్తిని నా మీదకి ప్రయోగించాడు అన్నయ్యా ! అప్పుడు నేను విష్ణుఅంశని స్మరించాను. నాకు ఏ ఉపద్రవము లేదు ” అన్నాడు. Vaalmiki Ramayanam – 68
లక్ష్మణుడి మాటలు విన్న రాముడు క్రోధముతో గబగబా అడుగులు వేసుకుంటూ యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. హనుమంతుడు వచ్చి ” స్వామీ! ఏ విధంగా అయితే శ్రీ మహావిష్ణువు గరుగ్మంతుడి మీద కూర్చొని యుద్ధం చేస్తాడో అలా మీరు నా వీపు మీద కూర్చొని యుద్ధం చెయ్యండి.
ఆ రావణుడు రథంలో కూర్చుంటే మీరు నేల మీద నిలబడి యుద్ధం చెయ్యడమేమిటి? నా మీద కూర్చొని యుద్ధం చెయ్యండి ” అన్నాడు.
రాముడు హనుమ మీద కూర్చొని యుద్ధానికి వెళ్ళి ” దురాత్ముడా! ఆచారభ్రష్టుడా! పర స్త్రీని అపహరించినవాడా ! ఈ రోజు నువ్వు అంతఃపురంలోకి వెళ్ళవు. ఇవ్వాళ నీ పదితలకాయలు కొట్టేస్తాను…………” అని రాముడు చెబుతుండగా రావణుడు విశేషమైన బాణ పరంపరని హనుమంతుడి మీద కురిపించాడు.
ఆ బాణపు దెబ్బలకి హనుమంతుడి శరీరము అంతా నెత్తురు వరదలై కారిపోతుంది. అలా ఉన్న హనుమని చూసిన రాముడికి పట్టరాని కోపము వచ్చి అర్థచంద్రాకార బాణములు, నారాచ బాణములు, వంకరలు లేని బాణములు రావణుడి మీద ప్రయోగించాడు.
అవి బాణములా? మెరుపులా? అని రావణుడు ఆశ్చర్యముతో చూస్తుండగా, ఆ బాణ పరంపరకి రావణుడి గుఱ్ఱములు పడిపోయాయి. సారధి చనిపోయాడు, ధ్వజం పడిపోయింది. చక్రాలు ఊడిపోయాయి. రావణుడు తూలి భూమి మీద నిలబడ్డాడు.
ఆ రావణుడి చేతిలో కోదండము, ఖడ్గము ఉన్నాయి. రాముడు రావణుడి భుజంలోకి బాణాలు కొట్టాడు. కోదండాన్ని బాణాలతో కొట్టి విరిచేశాడు. ఖడ్గాన్ని విరిచేశాడు.
రావణుడి అన్ని మర్మస్థానాలని బాణములతో కొట్టాడు. ఆ దెబ్బలకి నెత్తురు వరదలై కారిపోయింది. రాముడు బాణములతో రావణుడి కిరీటాన్ని కొడితే అది దొర్లి కింద పడిపోయింది.
(ఈ సర్గని మకుట భంగ సర్గ అంటారు) రాముడు ” భయంకరమైన యుద్ధం చేశావు రావణా ! నీ ఖడ్గం విరిగిపోయింది. నీ గుఱ్ఱములు చనిపోయాయి. నీ సారధి మరణించాడు. నీ ధ్వజం కిందపడిపోయింది.
నీ రథం ముక్కలయ్యింది. నీ చేతిలో ఉన్న కోదండము విరిగిపోయింది. నీ కిరీటం కింద పడిపోయింది. నీ చేతిలో ఒక్క ఆయుధం లేదు. ఇప్పటివరకూ నా వాళ్ళని పడగొట్టి బాగా అలసిపొయావు.
నీ కళ్ళల్లో భయం కనపడుతున్నది. నీ ఒంటికి చెమట పట్టింది. నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను. పోయి ఇవ్వాళ రాత్రి పడుకో విశ్రాంతి తీసుకో. మళ్ళీ రేపు ఉత్తమమైన రథాన్ని ఎక్కి చేతిలో ఆయుధాన్ని పట్టుకొని యుద్ధానికి రా! నా పరాక్రమము ఏమిటో చూద్దువు కాని. ఇవ్వాల్టికి పో ” అన్నాడు.
రావణుడు వెనక్కి తిరిగి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడాయన మంత్రులందరినీ, సైన్యాన్ని పిలిచి, సిగ్గుతో తల వంచుకొని ” గరుత్మంతుడు పాములని తినేసినట్టు, ఏనుగులు సింహము చేత ఓడింపబడినట్టు, ఇవ్వాళ నేను రాముడి బాణముల చేత ఓడింపబడ్డాను.
ఒక నరుడు నా రాజ్యానికి వచ్చి నన్ను కొట్టి చంపకుండా వదిలేసి ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకొని రేపు మళ్ళీ స్వస్థతని పొంది ఆయుధాన్ని పట్టుకొని రేపు రథం ఎక్కి రా ! నా పరాక్రమము చూపిస్తాను అన్నాడు.
ఒకనాడు బ్రహ్మగారు నాతో ‘ నువ్వు మనుష్యుల చేతిలో నశించిపోతావు ‘ అన్నమాట యథార్ధమవుతున్నది. ఆ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసినప్పుడు దేవ, దానవ, యక్ష, గంధర్వ, కిన్నెర, కింపురుషుల చేతుల్లో మరణించకూడదని కోరుకున్నాను. మనుష్యుల చేతిలో, వానరుల చేతిలో మరణించకూడదన్న వరము నేను అడగలేదు.
నాకు ఇప్పుడు జ్ఞాపకము వస్తున్నది. ఇక్ష్వాకు వంశంలో అనరణ్యుడు( రావణుడు అనరణ్యుడిని యుద్ధంలో సంహరించాడు) అని ఒక రాజు ఉండేవాడు.
ఆయన నన్ను ఒకనాడు ‘ ఒరేయ్ రాక్షసుడా! మా ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఒకనాడు రాముడన్నవాడు జన్మిస్తాడు. ఆయన నిన్ను సంహరిస్తాడు ‘ అని శపించాడు. బహుశా ఆయనే ఇవ్వాళ ఇక్ష్వాకు వంశంలో రాముడిగా వచ్చి ఉంటాడు.
ఒకనాడు పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్న వేదవతిని అనుభవించాలని ప్రయత్నించాను. ఆ వేదవతి ‘ స్త్రీ కారణంగా నువ్వు నశించిపోతావు ‘ అని శపించింది.
బహుశా ఆ వేదవాతే జనక మహారాజుకి కూతురిగా సీతగా పుట్టిందా? నేను సీతని నా మృత్యువు కోసమే తెచ్చిపెట్టుకున్నాను. ఒకనాడు కైలాస పర్వతం మీద పార్వతీదేవి నన్ను శపించింది.
నందీశ్వరుడు శపించాడు.( నందీశ్వరుడిని చూసి రావణుడు ‘ కోతి ముఖంవాడా ‘ అని హేళన చేశాడు. ‘ ఆ వానరములే నీ కొంప ముంచుతాయి ‘ అని నంది అన్నాడు).
నలకూభరుడి భార్య రంభయొక్క శాపము ఫలిస్తోంది. వరుణుడి కుమార్తె అయిన పుంజకస్థల శాపం ఫలిస్తోంది. ఇవ్వన్నీ నిజం చెయ్యడము కోసమని రాముడొచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను.
నేను దేవ దానవులని ఓడించినవాడిని. నేను ఎవరికీ భయపడను. సీతని ఇవ్వను. మీరందరూ జాగ్రత్తగ కోట బురుజులు ఎక్కండి. ప్రాసాదాలు ఎక్కండి. నేను ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళు రావాలి. Vaalmiki Ramayanam – 68
యుద్ధానికి వెళ్ళాలి. ఇంక మామూలు వాళ్ళు యుద్ధానికి పనికిరారు. నా తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడు ఉన్నాడు. వాడి యుద్ధానికి ఇంద్రుడు మొదలైన వాళ్ళే హడలిపోయారు. వాడు మొన్ననే సభకి వచ్చాడు.
ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నాడు. వాడిని లేపడమే కష్టం. వాడు లేస్తే రాముడు ఎంత? వెంటనే వెళ్ళి కుంభకర్ణుడిని లేపి తీసుకురండి ” అన్నాడు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: