Home Poetry Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

0
Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం

Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

అతిగుణహీనలోభికిఁబదార్థము గల్గిన లేకయుండినన్
మితముగఁగాని కల్మిగల మీఁదటనైన భుజింప డింపుగా
సతమని నమ్ము దేహమును సంపద, నేఱులునిండిపాఱినన్
గతుకగఁజూచుఁగుక్కదన కట్టడ మీఱక యెందు భాస్కరా!

Bhaskara sathakam - భాస్కర శతకం
Bhaskara sathakam – భాస్కర శతకం

తాత్పర్యం: భాస్కరా! సద్గుణములు లేని లోభి వానికి సంపద కల్గిననూ, లేకపోయిననూ మితముగా భుజించను. సంపద కల్గిన మీదట కూడా లేని వానివలె భుజించును. ఎందుకనగా శరీరము, భాగ్యము, శాశ్వతమని నమ్మి జీవనము గడుపును. ఎట్లనగా నదులు సంపూర్తి జలముతో ప్రవహించుచూ గడుపును. ఎలాగనగా నదులు సంపూర్తి జలముతో ప్రవహించుచున్ననూ, కుక్క తన అలవాటు చొప్పున నాలుకతో నీటిని త్రాగును కదా!

Leave a Reply

%d bloggers like this: