Home Poetry Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

0
Sumati sathakam – సుమతీ శతకం
Sumati sathakam - సుమతీ శతకం

Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

మాటకు బ్రాణము సత్యము
కోటకు బ్రాణంబు సుభటకోటి ధరిత్రిన్
బోటికి బ్రాణము మానము
చీటికి బ్రాణంబు వ్రాలు సిద్ధము సుమతీ!

Sumati sathakam - సుమతీ శతకం
Sumati sathakam – సుమతీ శతకం

తాత్పర్యం: ఓ సుమతీ! మాటకు సత్యమే ప్రాణము. ఈ ప్రపంచమున కోటకు ప్రాణము వీరులైన సైనికులే అగుదురు. స్త్రీకి శీలమే ప్రాణము, అట్లే చీటీకి సంతకమే ప్రాణము. అనగా సంతకములేని చీటీ వ్యర్థమే కదా! అని భావం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: