పంచాగం శుక్రవారం, మార్చి 12, 2021

0
పంచాగం శుక్రవారం, మార్చి 12, 2021

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః
శుక్రవారం, మార్చి 12, 2021
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు
మాఘమాసం బహుళపక్షం
తిధి :చతుర్థశి మ2.43 తదుపరి అమావాస్య
వారం :శుక్రవారం (భృగువాసరే)
నక్షత్రం:శతభిషం రా10.38 తదుపరి పూర్వాభాద్ర
యోగం:సిద్ధం ఉ8.34
తదుపరి సాధ్యం
కరణం:శకుని మ2.43 తదుపరి చతుష్పాత్ రా2.56 ఆ తదుపరి నాగవ
వర్జ్యం: ఉ.శే.వ6.59వరకు &
తె5.20నుండి
దుర్ముహూర్తం :ఉ8.37 – 9.24
మ12.33 – 1.21
అమృతకాలం: మ3.13 – 4.52
రాహుకాలం : ఉ10.30 – 12.00
యమగండం/కేతుకాలం:మ3.00- 4.30
సూర్యరాశి: కుంభం
చంద్రరాశి: కుంభం
సూర్యోదయం: 6.15
సూర్యాస్తమయం: 6.05

Leave a Reply

%d bloggers like this: