Home PANCHANGAM సంస్కృతంలో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు !!

సంస్కృతంలో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు !!

0

01. పితా (తండ్రి)

02. పితామహా (తాత)

03. ప్ర పితామహా (ముత్తాత)

04. మాతా (తల్లి)

05. పితామహి (బామ్మ)

06. ప్రపితామహి (బామ్మ అత్తగారు)

07. సాపత్ని మాతా (సవతి తల్లి)

08. మాతామహ (తల్లి తండ్రి)

09. మాతా పితామహ (తల్లి తాత)

10. మాతుః ప్రపితామహ (తల్లి ముత్తాత)

11. మాతామహి (అమ్మమ్మ)

12. మాతుః పితామహి (అమ్మమ్మ అత్త)

13. మాతుః ప్రపితామహి (అమ్మమ్మ అత్తగారి అత్త)

14. ఆత్మపత్ని (తన భార్య)

15. సుతః (కుమారుడు)

16. భ్రాత (సోదరుడు)

17. జ్యేష్ట పితృవ్యః (పెద తండ్రి)

18. కనిష్ట పితృవ్యః (పిన తండ్రి)

19. మాతులః (మేనమామలు)

20. తత్పత్నిః (వారి భార్యలు)

21. దుహిత (కుమార్తె)

22. ఆత్మ భగినీ (తోబుట్టువులు)

23. దౌహిత్రః (కూతురు బిడ్డలు)

24. భాగినేయకః (మేనల్లుళ్లు)

25. పితృష్వసా (తండ్రి తోబుట్టువులు)

26. మాతృష్వసా (తల్లి తోబుట్టువులు)

27. జామాతా (అల్లుళ్లు)

28. భావుకః (తోబుట్టువు భర్త)

29. స్నుష (కోడలు)

30. శ్వశురః (మామగారు)

31. స్యాలకః (బావమరుదులు)

32. గురుః (కుల గురువు)

33. ఆర్ధినః (ఆశ్రితులు)

Leave a Reply

%d bloggers like this: