నేటి పంచాంగం

0

సోమవారం, జనవరి 11, 2021

శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం బహుళ పక్షం

తిధి:త్రయోదశి మ1.46 తదుపరి చతుర్థశి

వారం :సోమవారం (ఇందువాసరే)

నక్షత్రం :జ్యేష్ఠ ఉ8.45 తదుపరి మూల

యోగం:వృద్ధి ఉ8.41తదుపరి వ్యాఘాతం

కరణం:వణిజ మ1.46 తదుపరి భద్ర/విష్ఠి రా12.52 ఆ తదుపరి శకుని

వర్జ్యం :సా4.21 – 5.52 & మరల తె6.02నుండి

దుర్ముహూర్తం:మ12.30 – 1.14 &

మరల మ2.42 – 3.26

అమృతకాలం: రా1.28 – 2.59

రాహుకాలం : ఉ7.30 – 9.00

యమగండం/కేతుకాలం:ఉ10.30 -12.00

సూర్యరాశి: ధనుస్సు

చంద్రరాశి: వృశ్చికం

సూర్యోదయం: 6.38

సూర్యాస్తమయం:5.39

మాసశివరాత్రి

Leave a Reply

%d bloggers like this: